#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

اعضای هیات علمی گروه حسابداری

ندا جعفري نسب کرماني

رشته تحصیلی:حسابداري

مرتبه علمی: استادیار 

شماره داخلی : 176

n.jafari@tabaran.ac.ir

دریافت کارنامه علمی

    عبدالرضا قربان صباغ  

رشته تحصیلی: حسابداری 

   مرتبه علمی: مربی

    شماره داخلی :  176

r.sabbagh@tabaran.ac.ir

دریافت کارنامه علمی

حمیدرضا رضایی

رشته تحصیلی:حسابداري  

مرتبه علمی: مربی (دانشجوی دکتری)

شماره داخلی : 176

hr.rezaee@tabaran.ac.ir

دریافت کارنامه علمی

 
 

مجتبی سعیدی

رشته تحصیلی:حسابداري

  مرتبه علمی: استادیار

      شماره داخلی :  176

m.saeedi@tabaran.ac.ir

دریافت کارنامه علمی

 

آرش خیرخواه 

  رشته تحصیلی:حسابداري

  مرتبه علمی: استادیار

شماره داخلی :   176  

 a.kheirkhah@tabaran.ac.ir

دریافت کارنامه علمی

 

اعضای هیات علمی گروه روانشناسی

 
 

اسما فولادی

رشته تحصیلی: روانشناسی

مرتبه علمی: استادیار

شماره داخلی :  134

a.foladi@tabaran.ac.ir

دریافت کارنامه علمی

اعضای هیات علمی گروه زبان انگلیسی

حسني حسيني

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگليسي

مرتبه علمی: استادیار 

شماره داخلی :144

h.hoseni@tabaran.ac.ir

دریافت کارنامه علمی

محمدرضا ارغیانی 

رشته تحصیلی:زبان و ادبیات انگليسي

مرتبه علمی: استادیار

شماره داخلی :120

arghiani@tabaran.ac.ir

دریافت کارنامه علمی

خليل مطلب زاده 

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگليسي

مرتبه علمی: دانشیار 

شماره داخلی : 104

kmotallebz@tabaran.ac.ir

دریافت کارنامه علمی

آیناز سامیر 

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگليسي

مرتبه علمی :استادیار

شماره داخلی : 120

a.samir@tabaran.ac.ir

دریافت کارنامه علمی

حمیدرضا کارگذاری

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگليسي

مرتبه علمی: استادیار 

شماره داخلی : 120

hr.kargozari@tabaran.ac.ir 

دریافت کارنامه علمی

سید محمد علي ضميري

رشته تحصیلی:زبانشناسي همگانی

مرتبه علمی: مربی

شماره داخلی :144

m.zamiri@tabaran.ac.ir

دریافت کارنامه علمی

   
   

مونا طباطبایی یزدی

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگليسي

مرتبه علمی: استادیار

شماره داخلی : 111

m.tabatabae@tabaran.ac.ir

دریافت کارنامه علمی

اعضای هیات علمی گروه فقه و حقوق

سید علی موسوی بایگی

رشته تحصیلی: حقوق جزا

مرتبه علمی: استادیار

شماره داخلی : 162 

a.mosavi@tabaran.ac.ir

دریافت کارنامه علمی

نبی غلامی

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی

مرتبه علمی: استادیار

شماره داخلی : 162

n.gholami@tabaran.ac.ir

دریافت کارنامه علمی

حجت الاسلام مصطفي رفسنجاني مقدم

رشته تحصیلی: فقه و اصول

مرتبه علمی: استادیار

شماره داخلی : 162

m.rafsanjani@tabaran.ac.ir

دریافت کارنامه علمی

یونس مصباح

رشته تحصیلی: حقوق جزا

مرتبه علمی: استادیار

شماره داخلی : 162 

y.mesbah@tabaran.ac.ir

دریافت کارنامه علمی

اعضای هیات علمی گروه مدیریت

میثم عمرانی

رشته تحصیلی:مدیریت مالی  

مرتبه علمی: استادیار

شماره داخلی : 117  

m.omrani@tabaran.ac.ir

دریافت کارنامه علمی

هادی بستام

رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی بین الملل 

مرتبه علمی: استادیار

شماره داخلی : 114

h.bastam@tabaran.ac.ir

دریافت کارنامه علمی

 

   

سیده زهرا فاطمی

رشته تحصیلی: مدیریت سیستم

مرتبه علمی: استادیار

شماره داخلی : 114  

z.fatemi@tabaran.ac.ir

دریافت کارنامه علمی

سولماز الهامی

رشته تحصیلی: منابع انسانی و رفتار سازمانی

مرتبه علمی: استادیار

شماره داخلی : 114

s.elhami@tabaran.ac.ir

دریافت کارنامه علمی

وحیده طبسی لطف آبادی

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی-کارآفرینی

مرتبه علمی: استادیار

شماره داخلی : 114

v.tabasi@tabaran.ac.ir

دریافت کارنامه علمی

     
   

 

کارکنان حوزه آموزش

  تکتم دانایی زاده   

کارشناس امور دانش آموختگان و نظام وظیفه

شماره داخلی: 108 

آزاده وحیدی فر

سمت: کارشناس امور دانش آموختگان

کارشناس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

شماره داخلی: 106 

سید مجتبی طباطبایی   

سمت: کارشناس گروه مدیریت و حسابداری

شماره داخلی: 173  

   

 

 

 

   

آروین توکلی اکبر زاده

سمت: کارشناس گروه زبان انگلیسی، روانشناسی، حقوق و معماری  

شماره داخلی: 123 

کارکنان حوزه اداری و مالی

مهدی ثابتی

سمت: کارشناس حسابداری دانشجویی

داخلی: 128

ملیحه رضایی 

سمت: کارشناس حسابداری مالی

داخلی: 128

عبدالرضا قربان صباغ   

سمت: خزانه دار هیات امنا   

داخلی: 138

 

 

سید مجید قاضوی

سمت:کارشناس امور داخلی و پشتیبانی

داخلی: 115   

 فرزانه نعمتی زاده

سمت: کارشناس حسابداری دانشجویی 

کارشناس کتابخانه

داخلی: 110

 
 

خلیل پاکدل

سمت: انباردار و کارپرداز

داخلی: 141

سید محمد تقی ابراهیمی 

سمت: سرپرست واحد خدمات

داخلی: 133

 

کارکنان حوزه فناوری اطلاعات

 

امیر منظم وطن دوست

سمت:کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات 

داخلی: 130

 

 

کارکنان حوزه فرهنگی و دانشجویی و پژوهشی

منیره تجلی یزدی

سمت: کارشناس فرهنگی و دانشجویی

شماره داخلی: 109

وحید جامی محرری 

سمت: کارشناس امور پژوهشی

کارشناس جذب هیات علمی 

شماره داخلی: 116

 

کارکنان حوزه ریاست

 

    هاشم حصار کوشکی

    سمت: مسئول حوزه ریاست، روابط عمومی و کارشناس دبیرخانه

        شماره داخلی: 101

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad