#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

گروه های آموزشی

شرح وظایف گروه های آموزشی

- هماهنگی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در رشته مربوط

- تنظیم برنامه آموزشی دانشجویان در رشته ها و گرایشهای مربوط

- تدوین برنامه هاي آموزشی و سرفصل رشته ها و گرایش ها

- نظارت بر نحوه ارائه و محتوای دروس بر اساس سرفصلهای مصوب

- پیشنهاد دوره های آموزشی برای توسعه حرفه ای و مهارتی اعضاي هيأت علمی

- پیشنهاد برگزاری همایش های منطقه ای، ملی و بین المللی در حوزه تخصصی

- پیشنهاد كارگاه هاي آموزشی و مهارتی ویژه دانشجویان

گروه های آموزشی
گروه زبان انگلیسی
گروه مدیریت
گروه روانشناسی
گروه فقه و حقوق اسلامی
گروه حسابداری

 

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad