#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

رییس موسسه آموزش عالی تابران

دکتر حسن ایزانلو

شماره داخلی حوزه ریاست: 101

ایمیل:

دریافت کارنامه علمی (رزومه)

خداوند را سپاس می گوییم که به ما توفیق علم آموزی و کسب معرفت اعطا فرمود و بر همه انبیاء الهی به ویژه پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین درود می فرستیم که همواره الگوی عملی ما برای کسب دانش و تهذیب نفس بوده اند.

تحصیل در دانشگاه تنها به علم آموزی محدود نمی شود، بلکه فرصت مناسبی است که انسان می تواند نگاه پخته تری نسبت به جهان پیرامون خود پیدا کند. کسب چنین دیدگاهی میسّرنمی شود مگر با مطالعه و تفکر و این سرمایه گذاری تنها با تهذیب نفس کامل می گردد. سعی کنید از فرصت فراهم شده به خوبی بهره برداری کنید و در جهت رشد و تعالی خود بکوشید.

امروز، ایران اسلامی برای فتح قله های رفیع پیشرفت علمی و فرهنگی، به تلاش و همیاری شما جوانان برومند نیازمند است. در این راستا موسسه آموزش عالی تابران به عنوان یک مرکز دانشگاهی پویا و پیشرو، سعی دارد با شناخت بهترنیازهای علمی و مهارتی جامعه و برنامه ریزی جامع، گام های مثبتی را جهت شکوفایی و رشد قابلیت های دانشجویان عزیز بردارد.

برخی از وظايف و اختيارات ریيس دانشگاه:

- اداره كليه امور مؤسسه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط

- اجراي مصوبات و ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و هيات امناء

- پيشنهاد ظرفيت پذيرش دانشجو برای هر سال و دوره تحصيلي به هيات امنا

- نظارت بر حسن اجرای امورآموزشي، پژوهشي، اداری، مالي، توسعه ای و استخدامي مؤسسه

- پيشنهاد طرحها و برنامه های آموزشي، پژوهشي و اجرايي به هيات امنا

- استخدام، انتصاب و عزل كاركنان آموزشي و غير آموزشي موسسه با رعايت ضوابط ومقررات مصوب مراجع ذیصلاح

 

 

 

 

 

 


 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad