#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

تقویم آموزشی دانشگاه

 
جهت مشاهده و دانلود تقویم آموزشی دانشگاه به لینکهای ذیل بروید.
   نیمسال دوم سال تحصیلی 1403 - 1402
   نیمسال اول سال تحصیلی 1403 - 1402
   نیمسال دوم سال تحصیلی 1402 - 1401
   نیمسال اول سال تحصیلی 1402 - 1401
   نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 - 1400
   نیمسال اول سال تحصیلی 1401 - 1400
   نیمسال تابستانی سال تحصیلی 1400 - 1399

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad