#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

مجلات علمی دانشگاه تابران

ردیف عنوان مجله زبان و حوزه انتشار نمایه آدرس
1 International Journal of Language Testing (IJLT)

انگلیسی

آزمون سازی و ارزشیابی

Scopus, ERIC, Copernicus, ULRICH, MLA

www.ijlt.ir
2 Journal of Research in Techno-Based Language Education (RTBLE)

انگلیسی

آموزش زبان و فناوری

-- www.jrtle.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همایش های دانشگاه تابران

ردیف عنوان همایش زبان همایش زمان برگزاری آدرس
1

اولین همایش ملی فناوری های نوین در آموزش زبان انگلیسی

English Language Teaching Technology & First National Conference on Modern

انگلیسی آبان 1400 https://conf.tabaran.ac.ir/   
2 اولين همايش ملی كسب و كارهای كوچك و ثروت آفرين فارسی آبان 1399 http://tabaranconf.ir/fa/
3

همايش ملی توسعه حرفه ای در قرن بيست و یکم

Professionalism in 21st Century

انگلیسی مرداد 1398 https://akta.tabaran.ac.ir/
4 همايش ملي رويكردهای نوين در مديريت و كارآفرينی فارسی فروردین 1396 https://conferencealert.ir/events/etme2016
5 بانكداری بين الملل و مديريت ريسك در بازارهای مالی فارسی اردیبهشت 1395  
6

يازدهمين همايش بين المللی آموزش زبان انگليسی

11th TELLSI International Conference is Professional Development in Language Teacher Education (PDLTE)

انگلیسی آبان 1392 http://tellsi11.cnf.ir/en/
7 همايش ملی حجاب و عفاف فارسی بهمن 1391 https://conferencealert.ir/events/b8ac44a

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad