#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

رشته های تحصیلی

برای دانلود چارت رشته مورد نظر خود، بر روی عنوان رشته کلیک نمایید.

 

 

رشته ها و مقاطع تحصیلی

کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)

کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

کارشناسی ارشد

تربیت کودک

آموزش زبان انگلیسی

چارت ورودی 99 به قبل

چارت ورودی 1400 به بعد

آموزش زبان انگليسی

مدیریت خانواده- مدیریت خانواده

مترجمی زبان انگلیسی

چارت ورودی 96 به قبل

چارت ورودی 97 به بعد

مترجمی زبان انگلیسی

امور اداری

فقه و مبانی حقوق اسلامی

چارت ورودی 95 و 96

چارت ورودی 97 به قبل

چارت ورودی 1401 به بعد

آموزش زبان انگليسي (گرايش آموزش زبان به كمك فناوری)

گرافیک

چارت ورودی 99 به قبل

چارت ورودی 1400 به بعد

روانشناسی

روانشناسی عمومی 1401 و 1400

روانشناسی عمومی ورودی 1402 به بعد

حسابداری

حسابداری

حسابداری

-

مدیریت امور بانکی

حسابداری مدیریت

-

مدیریت مالی

مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)

-

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی بین الملل)

  کارشناسی گردشگری مدیریت بازرگانی (گرایش کارآفرینی)

-

آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ناپیوسته)

مدیریت بازرگانی (گرایش تجارت الکترونیک)

-

مترجمی زبان انگلیسي (کارشناسی ناپیوسته)

مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت استراتژیک)

-

علمی- کاربردی حسابداری (کارشناسی ناپیوسته)

مدیریت منابع انسانی (گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی)

-

مدیریت بازرگانی (کارشناسی ناپیوسته)

مدیریت دولتی (گرایش توسعه منابع انسانی)
    مديريت كسب و كار گرايش مالي

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad