#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

رشته های تحصیلی

برای دانلود چارت رشته مورد نظر خود، بر روی عنوان رشته کلیک نمایید.

 

 

رشته ها و مقاطع تحصیلی

کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)

کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

کارشناسی ارشد

کودکیاری- مربی کودک

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگليسی

مدیریت خانواده- مدیریت خانواده

مترجمی زبان انگلیسی

مترجمی زبان انگلیسی

امور اداری

فقه و حقوق اسلامی (ورودی 1400 و قبل)

فقه و مبانی حقوق اسلامی (ورودی 1401 به بعد)

آموزش زبان انگليسي (گرايش آموزش زبان به كمك فناوری)

گرافیک

روانشناسی

روانشناسی عمومی

حسابداری

حسابداری

حسابداری

-

مدیریت امور بانکی

حسابداری مدیریت

-

مدیریت مالی

مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)

-

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی بین الملل)

  کارشناسی گردشگری مدیریت بازرگانی (گرایش کارآفرینی)

-

آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ناپیوسته)

مدیریت بازرگانی (گرایش تجارت الکترونیک)

-

مترجمی زبان انگلیسي (کارشناسی ناپیوسته)

مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت استراتژیک)

-

علمی- کاربردی حسابداری (کارشناسی ناپیوسته)

مدیریت منابع انسانی (گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی)

-

مدیریت بازرگانی (کارشناسی ناپیوسته)

مدیریت دولتی (گرایش توسعه منابع انسانی)

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad