#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

افتخارات دانشگاه

ردیف عنوان مستند
1 رتبه دو کشوری در بین دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی غیردولتی

2 عضویت در بخش آکادمیک سازمان ملل متحد (UNAI)
3

عضویت در برنامه + Erasmus  (آموزش محور) اتحادیه اروپا

(PIC 897516363 )

4 انتشار مجله علمی با نمایه بین المللی  Scopus
5 موسسه پذیرنده آزمون بین المللی بسندگی زبان انگلیسی دولینگو (Duolingo)
6 گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001:2015
ISO 9001:2008
7 برگزاری هفت همایش بین المللی و ملی
8 غرفه برتر در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی سال 1397
9 لوح تقدیر نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال 1396

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad