#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

تغذیه و سلف سرویس

- یکی از وظایف مهم امور دانشجویی دانشگاه موضوع تغذیه دانشجویان است که بر این اساس یک وعده غذایی گرم با قیمت یارانه ای و طبق برنامه ماهانه و بر اساس رزور دانشجویی به ایشان ارائه می گردد.

- دانشجویان با مراجعه به پرتال دانشجویی و پس از شارژ حساب خود می توانند درخواست خود را بر اساس برنامه غذایی ماهانه ارسال نمایند.

- دانشجویان می توانند برنامه غذایی ماهیانه خود را از پیوند ذیل دریافت نمایند.

 

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad