#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

اعضای هيات امنا

اعضای هیات امنا

دکتر علی آهون منش (رییس هیات امنا)

دکتر محمدرضا هاشمی ( نماینده وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری)

دکتر رضا سعیدی (نماینده استانداری خراسان رضوی)

دكتر خلیل مطلب زاده (رییس موسسه و دبیر هیات امنا)

حجت الاسلام مهدی اخباری (عضو روحانی هیات امنا)

دکتر عباس شیخ الاسلامی (عضو هیات امنا)

دکتر جواد آخوندیان یزد (عضو هیات امنا)

دکتر محمود قربانی (عضو هیات امنا)

دکتر حسنی حسینی (عضو هیات امنا)

سید محمد علی ضمیری (عضو هیات امنا)

 عبدالرضا قربان صباغ (خزانه دار هیات امنا)

برخی از وظايف هيات امنا:

 

- پيشنهاد ریيس موسسه به وزير علوم، تحقيقات و فناوری

- تصويب سازمان و تشكيلات موسسه وآیين نامه های لازم بنا به پيشنهاد ریيس موسسه

- بررسی و تصويب بودجه جاری، عمرانی و تحقيقاتی موسسه و پيشنهاد طرحهای توسعه موسسه به هيات موسس

- تصويب مقررات استخدامی موسسه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزايا طبق ضوابط و مقررات مربوطه

- تصویب نمودار سازمانی موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad