#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

وام و تسهیلات دانشجویی

-تسهیلات (وام) دانشجویی یکی از خدماتی است که از محل صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، به كليه دانشجويان مراکز دارای مجوز، بر اساس اولویت ها و شرایط صندوق رفاه پرداخت می شود.

-مبالغ وام با توجه به مقطع تحصیلی دانشجو متفاوت است. دانشجويان برای دريافت وام می‏ بایست‏ به ابلاغيه‌های سايت دانشگاه توجه نموده و جهت ثبت نام در سامانه صندوق رفاه دانشجويی اقدام كنند.

-فرآیند دریافت وام دانشجویی و آیین ‏نامه ها و فرم های مربوطه از بخش آیین نامه ها و فرمها قابل دانلود است.

-متقاضیان می توانند جهت ثبت نام و درخواست وام دانشجویی به آدرس پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به شرح مراجعه نمایند:

https://bp.swf.ir

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad