#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

پاسخ به سئوالات متداول مالی

 آیا امکان تقسیط شهریه تحصیلی و سپردن چک وجود دارد؟ 1
  با توجه به اینکه پرداخت شهریه ثابت قبل از انتخاب واحد صورت میگیرد، دانشجو صرفا میتواند مابقی شهریه خود (شهریه متغیر) را در سه قسط ماهانه حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی پرداخت نماید. همچنین امکان سپردن چک با تاریخهای مصوب امور مالی وجود دارد.
 چگونه می توان کارنامه مالی و مانده بدهکاری شهریه خود را مشاهده کرد؟ 2
  دانشجو باید برای مشاهده کارنامه مالی خود به پرتال دانشجویی خود (بخش مالی قسمت کارنامه مالی) مراجعه نماید.
 آیا می توان شهریه تحصیلی را به صورت ا الکترونیکی پرداخت کرد؟ 3
  برای پرداخت الکترونیکی شهریه، دانشجو باید به پرتال دانشجویی خود (بخش مالی قسمت پرداخت الکترونیکی) مراجعه نماید. عدد مشاهده شده برای پرداخت قابل ویرایش می باشد.

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad