موسسه آموزش عالی تابران

موسسه آموزش عالی تابران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی تابران
اساتید و دانشجویان تابران
متقاضیان ثبت نام در تابران
سامانه های مجازی دانشگاه تابران
دسترسی سریع
سامانه آموزشی
سامانه کتابخانه
کتابخانه الکترونیکی
سامانه های مجازی دانشگاه تابران
پست الکترونیکی
ارتباط با ما

آدرس: خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:
35227215 - 051
35227216 - 051
35227217 - 051
35227219 - 051

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir
اینستاگرام: tabaran.ac
تلگرام: tabaranac