موسسه آموزش عالی تابران

موسسه آموزش عالی تابران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی تابران
اساتید و دانشجویان تابران
متقاضیان ثبت نام در تابران
سامانه های مجازی تابران
دسترسی سریع
سامانه آموزشی
سامانه کتابخانه
کتابخانه الکترونیکی
سامانه بر خط (online)
پست الکترونیکی
ارتباط با ما

آدرس: خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:
35227215 - 051
35227216 - 051
35227217 - 051
35227219 - 051

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir
اینستاگرام: tabaran.ac
تلگرام: tabaranac