#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

گروه زبان انگلیسی

گروه زبان انگلیسی

مدیر گروه: خانم دکتر مونا طباطبایی یزدی

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

شماره داخلی: 120

ایمیل: m.tabatabae@tabaran.ac.ir

 

کارشناس گروه: آقای آروین توکلی اکبر زاده

شماره داخلی: 123

برنامه حضور در دانشگاه: سه شنبه ساعت 8 الی 12 و پنج شنبه ساعت 8 الی 12

برنامه حضور مجازی: سه شنبه ساعت 12 الی 20

 

 

 

 

رشته کارشناسی     کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی * *
آموزش زبان انگلیسی (به کمک فناوری اطلاعات - CALL)   *
مترجمی زبان انگلیسی * *
زبان و ادبیات انگلیسی * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیات علمی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی پست الکترونیکی برنامه حضور (مجازی) کارنامه علمی (رزومه) لینک حضور مجازی
خليل مطلب زاده دانشیار آموزش زبان انگلیسی kmotallebz@tabaran.ac.ir

حضور در دانشگاه طول هفته ساعت 8 الی 14

--
سید محمد علی ضميری مربی زبانشناسی همگانی m.zamiri@tabaran.ac.ir    
حسنی حسينی استادیار آموزش زبان انگلیسی h.hoseni@tabaran.ac.ir    
حمیدرضا کارگذاری استادیار آموزش زبان انگلیسی hr.kargozari@tabaran.ac.ir 

حضور در دانشگاه طول هفته (به غیر از دوشنبه ها) ساعت 8 الی 14

---
محمد رضا ارغیانی استادیار زبان و ادبیات انگلیسی arghiani@tabaran.ac.ir

یکشنبه ساعت 8 الی 12

سه شنبه ساعت 10 الی 12

https://online.tabaran.ac.ir/rjimb5fgy90e/
مونا طباطبایی یزدی استادیار آموزش زبان انگلیسی m.tabatabae@tabaran.ac.ir سه شنبه ساعت 12 الی 20 https://online.tabaran.ac.ir:443/r4gozl5kh03b/
آیناز سامیر استادیار آموزش زبان انگلیسی a.samir@tabaran.ac.ir شنبه ساعت 12 الی 18 https://online.tabaran.ac.ir:443/reff2in0u5z7/

 

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad