#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

گروه حسابداری

گروه حسابداری

مدیر گروه: آقای دکتر مجتبی سعیدی

رشته تحصیلی: حسابداری

شماره داخلی: 176

ایمیل: m.saeedi@tabaran.ac.ir

 

کارشناس گروه: آقای سید مجتبی طباطبایی 

شماره داخلی: 173

برنامه حضور در دانشگاه: دوشنبه 79 - پنجشنبه 712

 

 

 

 

 

رشته کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی
حسابداری * * *
حسابداری مدیریت *    
علمی-کاربردی حسابداری   *  

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیات علمی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی پست  الکترونیک برنامه حضور کارنامه علمی (رزومه) لینک حضور مجازی
مجتبی سعیدی استادیار حسابداری m.saeedi@tabaran.ac.ir دوشنبه 79 - پنجشنبه 712  
عبدالرضا قربان صباغ مربی حسابداری r.sabbagh@tabaran.ac.ir یکشنبه تا پنج شنبه ساعت 9 - 12  
حمید رضا رضایی مربی (دانشجوی دکتری) حسابداری hr.rezaee@tabaran.ac.ir    
ندا جعفری نسب کرمانی استادیار حسابداری n.jafari@tabaran.ac.i    
آرش خیرخواه استادیار حسابداری  a.kheirkhah@tabaran.ac.ir

دوشنبه 7–9

پنجشنبه 79
 

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad