#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

گروه فقه و حقوق اسلامی

گروه فقه و حقوق اسلامی  

مدیر گروه: آقای دکتر مصطفی رفسنجانی مقدم

رشته تحصیلی: فقه و اصول

شماره داخلی: 162

ایمیل: m.rafsanjani@tabaran.ac.ir

 

کارشناس گروه: آقای آروین توکلی اکبر زاده 

شماره داخلی: 123

 

برنامه حضور در دانشگاه: سه شنبه ساعت 8 الی 12 و پنج شنبه ساعت 8 الی 12

برنامه حضور مجازی: شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ساعت 14 الی 16

 

 

 

 

 

رشته کارشناسی ارشد کارشناسی
فقه و حقوق اسلامی   *

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیات علمی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی پست الکترونیک برنامه حضور کارنامه علمی (رزومه) لینک حضور مجازی
مصطفی رفسنجانی مقدم استادیار فقه و اصول m.rafsanjani@tabaran.ac.ir

شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه

ساعت 14 الی 16

http://https://online.tabaran.ac.ir:443/rk8mitqo99al/
سید علمی موسوی بایگی استادیار حقوق جزا a.mosavi@tabaran.ac.ir

شنبه، دوشنبه و سه شنبه

ساعت 14 الی 16

http://https://online.tabaran.ac.ir:443/rtyijvxv3pm8/

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad