#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

گروه فقه و حقوق اسلامی

گروه فقه و حقوق اسلامی  

مدیر گروه: آقای دکتر مصطفی رفسنجانی مقدم

رشته تحصیلی: فقه و اصول

شماره داخلی: 162

ایمیل: m.rafsanjani@tabaran.ac.ir

 

کارشناس گروه: آقای آروین توکلی اکبر زاده 

شماره داخلی: 123

 

برنامه حضور در دانشگاه: شنبه 8–12 - سه‌شنبه 810 - یک‌شنبه 810 و 12–14

دوشنبه 10–12 و 1618 - پنجشنبه 1014

 

 

 

 

 

رشته کارشناسی ارشد کارشناسی
فقه و مبانی حقوق اسلامی   *

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیات علمی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی پست الکترونیک برنامه حضور کارنامه علمی (رزومه) لینک حضور مجازی
مصطفی رفسنجانی مقدم استادیار فقه و اصول m.rafsanjani@tabaran.ac.ir

شنبه 8–12 - سه‌شنبه 8–10

یک‌شنبه 8–10 و 12–14

دوشنبه 10–12 و 16–18

پنجشنبه 1014
 
سید علمی موسوی بایگی استادیار حقوق جزا a.mosavi@tabaran.ac.ir

یک‌شنبه 10–12 - دوشنبه 8–14

سه‌شنبه و پنجشنبه 1014
 

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad