#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

گروه فقه و حقوق اسلامی

گروه فقه و حقوق اسلامی  

مدیر گروه: آقای دکتر نبی غلامی

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی

شماره داخلی: 162

ایمیل:

 

کارشناس گروه: آقای آروین توکلی اکبر زاده 

شماره داخلی: 123

 

برنامه حضور در دانشگاه:

دوشنبه 16–18 - سه شنبه 14–18 - چهارشنبه 14-18

 

 

 

 

 

رشته کارشناسی ارشد کارشناسی
فقه و مبانی حقوق اسلامی   *

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیات علمی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی پست الکترونیک برنامه حضور کارنامه علمی (رزومه) لینک حضور مجازی
نبی غلامی استادیار حقوق خصوصی  

دوشنبه 16–18

سه شنبه 14–18

چهارشنبه 14-18

   
مصطفی رفسنجانی مقدم استادیار فقه و اصول m.rafsanjani@tabaran.ac.ir -  
سید علمی موسوی بایگی استادیار حقوق جزا a.mosavi@tabaran.ac.ir

یک‌شنبه 10–14 و 16–18

دوشنبه 1012
 
یونس مصباح استادیار حقوق جزا  

یک‌شنبه 14–20 و( 16–18*)

سه شنبه 10–12

چهارشنبه 19-20 و (16-18*)

   

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad