#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

گروه روانشناسی

گروه روانشناسی

مدیر گروه: خانم دکتر اسماء فولادی

رشته تحصیلی: روانشناسی

شماره داخلی: 155

ایمیل: a.foladi@tabaran.ac.ir

 

کارشناس گروه: آقای آروین توکلی اکبر زاده 

شماره داخلی: 123

برنامه حضور دانشگاه:

برنامه حضور مجازی:

 

 

 

رشته کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی
روانشناسی عمومی *    
روانشناسی   *  
کودکیاری (مربی کودک)     *
مدیریت خانواده     *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیات علمی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی پست الکترونیکی برنامه حضور مجازی کارنامه علمی (رزومه)
مهدی طاهری استادیار روانشناسی

m.taheri@tabaran.ac.ir

یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه

ساعت 8 الی 10

اسماء فولادی استادیار روانشناسی

a.foladi@tabaran.ac.ir

 

 

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad