#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

گروه مدیریت

گروه مدیریت

مدیر گروه: آقای دکتر هادی بستام

رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی بین الملل

شماره داخلی: 114

ایمیل: h.bastam@tabaran.ac.ir

 

کارشناس گروه: آقای سید مجتبی طباطبایی 

شماره داخلی: 173

برنامه حضور در دانشگاه: سه شنبه ساعت 12 الی 14 و پنج شنبه ساعت 8 الی 14

برنامه حضور مجازی: سه شنبه ساعت 12 الی 20

رشته کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی
مدیریت بازرگانی - بازاریابی *    
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل *    
مدیریت بازرگانی - کارآفرینی *    
مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیک *    
مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک *    
مدیریت منابع انسانی- مدیرت استراتژیک *    
مدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی) *    
مدیریت بازرگانی   *  
امور بانکی   *  
مدیریت مالی   *  
گردشگری   *  
امور اداری     *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیات علمی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی پست الکترونیکی برنامه حضور کارنامه علمی (رزومه) لینک حضور مجازی
هادی بستام استادیار مدیریت بازاریابی بین الملل h.bastam@tabaran.ac.ir سه شنبه ساعت 12 الی 20 https://online.tabaran.ac.ir:443/rkm76orj736r/
میثم عمرانی مربی (دانشجوی دکتری) مدیریت مالی m.omrani@tabaran.ac.ir

طول هفته (به غیر از چهارشنبه ها) ساعت 8 الی   14 (حضور در دانشگاه)

http://https://online.tabaran.ac.ir:443/r1a0z5001h2v/
وحیده طبسی لطف آبادی استادیار مدیریت بازرگانی-کارآفرینی v.tabasilotfabadi@tabaran.ac.ir

شنبه، یکشنبه و دوشنبه ساعت 10 الی 12

(حضور در دانشگاه)

https://online.tabaran.ac.ir:443/ri1fxwp7e4td/
سیده زهرا فاطمی استادیار مدیریت سیستم z.fatemi@tabaran.ac.ir

دوشنبه ساعت 16 الی 18

سه شنبه و پنج شنبه ساعت 8 الی 10

https://online.tabaran.ac.ir:443/rrs5rdkr36zk/
سمانه صادقیان استادیار مدیریت منابع انسانی s.sadeghian@tabaran.ac.ir پنجشنبه 8 الی 14 https://online.tabaran.ac.ir:443/riqz1a4rv6co/
صدیقه باقری قلعه جوقی استادیار مدیریت استراتژیک s.bagheri@tabaran.ac.ir

یکشنبه ساعت 16 الی 18

چهارشنبه و پنج شنبه ساعت 18 الی 20

https://online.tabaran.ac.ir:443/r5druotv0y13/

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad