#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)
تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمونها در سال 1401

تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمونها در سال 1401

تاریخ‌های ثبت نام و برگزاری آزمونهای ورودی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی در سال 1401

اجرای طرح پایش سلامت جسم و روان

اجرای طرح پایش سلامت جسم و روان

اجرای طرح پایش سلامت جسم و روان

اولین همایش ملی فناوری های نوین در آموزش زبان انگلیسی آبان 1400

اولین همایش ملی فناوری های نوین در آموزش زبان انگلیسی آبان 1400

اولین همایش ملی فناوری های نوین در آموزش زبان انگلیسی آبان 1400

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad