#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)
دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی ویژه کودکان و نوجوانان

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی ویژه کودکان و نوجوانان

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی ویژه کودکان و نوجوانان

جلوگیری از تخلفات پژوهشی سرقت علمی و آشنایی با نرم افزارهای منبع نویسی

جلوگیری از تخلفات پژوهشی سرقت علمی و آشنایی با نرم افزارهای منبع نویسی

جلوگیری از تخلفات پژوهشی سرقت علمی و آشنایی با نرم افزارهای منبع نویسی

فراخوان پذیرش مقاله برای مجله بین المللی آزمون سازی زبان

فراخوان پذیرش مقاله برای مجله بین المللی آزمون سازی زبان

فراخوان پذیرش مقاله برای مجله بین المللی آزمون سازی زبان

بیست و هفتمین دوره دانشجویی طرح ولایت

بیست و هفتمین دوره دانشجویی طرح ولایت

بیست و هفتمین دوره دانشجویی طرح ولایت

سخنرانی گروه آموزشی مدیریت

سخنرانی گروه آموزشی مدیریت

سخنرانی گروه آموزشی مدیریت

آغاز ثبت نام وام کمک شهریه دانشجویی

آغاز ثبت نام وام کمک شهریه دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی وام شهریه نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰

تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمونها در سال 1401

تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمونها در سال 1401

تاریخ‌های ثبت نام و برگزاری آزمونهای ورودی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی در سال 1401

اولین همایش ملی فناوری های نوین در آموزش زبان انگلیسی آبان 1400

اولین همایش ملی فناوری های نوین در آموزش زبان انگلیسی آبان 1400

اولین همایش ملی فناوری های نوین در آموزش زبان انگلیسی آبان 1400

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad