#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

سه نور آمد به عالم پر زاحساس معطر هرسه از عطر گل یاس

1402-11-25

 

      

ماه میلاد سه پرچمدار عشق

دلبر و دلداده و دلدار عشق

ماه میلاد سه ماه عالمین

سید سجاد(ع)، عباس(ع) و حسین(ع)

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad