#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

حضور موسسه آموزش عالی تابران در جمع دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 در مراسم راهپیمایی22بهمن

1402-11-23

https://www.tabaran.ac.ir/uploads/T-FarhangiDaneshjoee/22-bahman.jpg

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad