#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

راهنماي تكميل مشخصات شخصي در پرتال دانشجويي دانشگاه

1401-03-30

دانشجوي محترم:

با توجه به لزوم تكميل پرونده هاي دانشجويي براساس بخش نامه هاي ابلاغي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشجويان كليه
مقاطع تحصيلي، لازم است در اسرع وقت نسبت به تكميل اطلاعات خود در پرتال دانشجويي اقدام نمايند.

راهنمای تکمیل مشخصات در پرتال دانشجویی را می توانید از  اینجا  دریافت نمایید.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad