#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)
ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی مهر ماه 1402

ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی مهر ماه 1402

ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی مهر ماه 1402

ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کاردانی به کارشناسی مهر ماه 1402

ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کاردانی به کارشناسی مهر ماه 1402

ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کاردانی به کارشناسی مهر ماه 1402

کارشناسی و آزمون سراسری

کارشناسی و آزمون سراسری

اطلاعیه های کارشناسی و آزمون سراسری و جدول شهریه سال 1402

اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی کارشناسی ارشد

اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی کارشناسی ارشد

اطلاعيه‌ ثبت نام از پذيرفته‌ شدگان‌ نهايی كارشناسی ارشد ناپيوسته ‌سال‌ 1402

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad