#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)
کارشناسی و آزمون سراسری

کارشناسی و آزمون سراسری

اطلاعیه های کارشناسی و آزمون سراسری و جدول شهریه سال 1403

رشته های کارشناسی ارشد 1403 موسسه آموزش عالی تابران

رشته های کارشناسی ارشد 1403 موسسه آموزش عالی تابران

رشته های کارشناسی ارشد 1403 موسسه آموزش عالی تابران

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad