#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

کاردانی و کارشناسی

1401-05-19

تخفيفات شهريه براساس ضوابط و مصوبات هيات امنای موسسه، به افراد ذيل در هر نيمسال تحصيلي تعلق مي گيرد:

برخورداری و استفاده از وام بلند مدت صندوق رفاه دانشجویان

دانشجويان غيربومي جهت سكونت به خوابگاه هاي خودگردان داراي مجوز از سوي دانشگاه منتخب استان، معرفي خواهند گرديد.

موسسه آموزش عالی تابران دارای گواهینامه استاندارد (ISO 9001-2015) می باشد.

موسسه آموزش عالی تابران جهت توانمند سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان، مراکز ذیل را دایر نموده است:

جدول شهریه سال تحصیلی 1401-1402

شهریه مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)،کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته)

عنوان دانشگاه

مقطع

شهریه ثابت و متغیر هر ترم (تقریبی)

موسسه آموزش عالی تابران

کارشناسی و کاردانی

30.000.000 ریال

 

 

 

 

 

نکته 1. مبالغ شهریه مندرج در جداول فوق برای ورودیهای سال 1401 بوده و در سالهای آتی دریافت شهریه (غیر از شهریه ثابت) از کلیهی دانشجویان مطابق شهریه تعیین شده توسط هیأت امناء دانشگاه در همان سال خواهد بود.

نکته 2. جداول فوق ویژه ورودی های جدید است و شهریه دانشجویان ورودی سال 1400 و ماقبل آن بر اساس مصوبات داخلی موسسه محاسبه میگردد.

نکته 3. در فرایند پرداخت شهریه، مساعدتهای لازم در قالب وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان و قسطبندی پرداخت شهریه، انجام خواهد گرفت.

آدرس: مشهد، شهرک غرب، بلوار شريعتي، خيابان شريعتي 2/60  شماره 11

تلفن: 7-35227215-051 دورنگار: 35227223 -051 كدپستي: 13113-91897

 

 

رشته های مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 1401
كد رشته محل رشته محلهاي گروه علوم انساني ردیف
4593 آموزش زبان انگليسي 1
4610 مترجمي زبان انگليسي 2
5251 حسابداري 3
5487 مديريت بازرگاني 4
رشته های مقطع کاردانی پیوسته 1401
كد رشته محل رشته ردیف
5475 حسابداری  (با آزمون) 1
6005 امور اداری 2
6125 تربیت کودک 3
6235 مدیریت خانواده 4
6912 فتوگرافیک گرافیک 5

 

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad