#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

کارشناسی ارشد

1402-03-11

رشته های کارشناسی ارشد 1402

رشته های کارشناسی ارشد 1402
كد محل تحصيل عنوان رشته / گرايش ردیف
13264 آموزش زبان انگليسي 1
13278 آموزش زبان انگليسي گرايش آموزش زبان به كمك فناوري 2
13370 مترجمي زبان انگليسي 3
14293 روانشناسي عمومي 4
14707 حسابداري 5
14851 حسابداري مديريت 6
15191 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 7
15258 مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي 8
15284 مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي 9
15307 مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 10
15326 مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني 11
15564 مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 12
16050 مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني 13
16455 مدیریت کسب و کار گرایش مالی 14

 

جدول شهریه سال تحصیلی 1403-1402

شهریه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان دانشگاه

مقطع

شهریه ثابت و متغیر هر ترم (تقریبی)

موسسه آموزش عالی تابران

کارشناسی ارشد

80.000.000 ریال

نکته 1. مبالغ شهریه مندرج در جداول فوق برای ورودیهای سال 1402 بوده و در سالهای آتی دریافت شهریه (غیر از شهریه ثابت) از کلیهی دانشجویان مطابق شهریه تعیین شده توسط هیأت امناء دانشگاه در همان سال خواهد بود.

نکته 2. جداول فوق ویژه ورودی های جدید است و شهریه دانشجویان ورودی سال 1401 و ما قبل آن بر اساس مصوبات داخلی موسسه محاسبه میگردد.

نکته 3. در فرایند پرداخت شهریه، مساعدتهای لازم در قالب وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان و قسطبندی پرداخت شهریه، انجام خواهد گرفت.

تخفيفات شهريه براساس ضوابط و مصوبات هيات امنای موسسه، به افراد ذيل در هر نيمسال تحصيلي تعلق مي گيرد:

برخورداری و استفاده از وام بلند مدت صندوق رفاه دانشجویان

دانشجويان غيربومي جهت سكونت به خوابگاه هاي خودگردان داراي مجوز از سوي دانشگاه منتخب استان، معرفي خواهند گرديد.

موسسه آموزش عالی تابران دارای گواهینامه استاندارد (ISO 9001-2015) می باشد.

موسسه آموز عالی تابران جهت توانمند سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان، مراکز ذیل را دایر نموده است:

 

آدرس: مشهد، شهرک غرب، بلوار شريعتي، خيابان شريعتي 2/60  شماره 11

 

تلفن: 7-35227215-051 دورنگار: 35227223 -051 كدپستي: 13113-91897

.

 

 

 

 

 

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad