#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

کارگاه بهبود و ارتقا روابط موثر با دانشجویان

1400-06-31

اساتید محترم
 در راستای توانمندی سازی استادان موسسه آموزش عالی تابران و بهبود ارائه خدمات ایشان به دانشجویان، دوره آموزشی «بهبود و ارتقای روابط موثر با دانشجویان» ویژه اعضای هیات علمی و استادان مدعو در روز چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه از ساعت ۲۰ الی ۲۲ در بستر سامانه LMS برگزار می گردد.
 با توجه به الزام شرکت در این کارگاه، از کلیه استادان محترم درخواست می شود تا به موقع در جلسه حضور یابند.

لینک ورود به کارگاه : https://online.tabaran.ac.ir/webinar-tabaran

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad