#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

انعقاد تفاهم نامه مشترک با هدف آموزش مهارتی دانشجویان

1400-08-25

تفاهم نامه همکاری مشترک بین موسسه آموزش عالی تابران و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی در آبان ماه ۱۴۰۰ و با هدف ایجاد زمینه آموزش مهارتی برای دانشجویان و دانش آموختگان موسسه آموزش عالی تابران منعقد گردید.
در راستای این تفاهم نامه و به منظور ایجاد فضای همکاری جهت برگزاری دوره های مهارتی با استانداردهای بین المللی، بازدیدی از مرکز فنی و حرفه ای سردار شهید سلیمانی صورت گرفت.

همچنین مقرر گردید پس از تدوین برنامه های متناسب با رشته تحصیلی دانشجویان، دوره های مهارتی مشترک با همکاری دانشگاه و سازمان فنی و حرفه ای برگزار گردد.

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad