#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

انتخاب پژوهشگر برتر سال 1401

1401-11-10

 انتخاب پژوهشگر برتر سال ۱۴۰۱

 همزمان با هفته پژوهش سال۱۴۰۱، جناب آقای دکتر هادی بستام (استادیار گروه مدیریت) به عنوان پژوهشگر برتر موسسه آموزش عالی تابران در سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ برگزیده شدند.

موسسه آموزش عالی تابران این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad