#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

آشنایي و كار با سامانه ها و پایگاه هاي اطلاعات ایرانداك

1400-11-02

كارگاه رایگان آموزش مجازي
زنگ ایرانداك: آشنایي و كار با سامانه ها و پایگاه هاي اطلاعات ایرانداك
زمان: سه شنبه 5 بهمن ماه 1400 ساعت 10 تا 12
محل برگزا ري كارگاه: مجازي
هزینه: رایگان
محتوا: فرایند دریافت پيشينه پژوهش؛ عضویت در سامانه ملي ثبت پایان نامه، رساله، و پيشنهاده؛ فرایند
ثبت پایان نامه، رساله، و پيشنهاده، فرایند نام نویسي و كاربرد سامانه همانندجو، آشنایي با پایگاه اطلاعات
علمي ایران (گنج) و دریافت اطلاعات پایان نامه ها و رساله ها


جهت کسب اطلاعات بيشتر و نام نویسي اینجا کلیک نمایید
 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad