#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

هفته پژوهش سال 1400 گرامی باد

1400-09-21

هفته پژوهش سال۱۴۰۰ گرامی باد.

عناوین کارگاه های آموزشی موسسه آموزش عالی تابران در هفته پژوهش


https://online.tabaran.ac.ir/webinar-tabaran

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad