#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

کارگاه و سخنرانی های هفته پژوهش

1401-09-22
15 آذر ماه
17 آذر ماه
19 آذر ماه

لینک شرکت در کارگاه:

https://online.tabaran.ac.ir/webinar-tabaran/

20 آذر ماه
21 آذر ماه
23 آذر ماه
25 آذر ماه
27 آذر ماه

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad