#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

1401-11-25

به اطلاع می رساند جهت فرایند دفاع از پایان نامه، برای ارتباط و  ارسال فایل پایان نامه با حوزه پژوهشی می توانید به آدرس الکترونیکی
researchtn116@gmail.com مراجعه نمایید.

نحوه و شرایط ارسال:

اسم و مشخصات دانشجویی، استاد راهنما

رشته، مقطع تحصیلی و گروه آموزشی

ارسال فایل با ۲ فرمت فایل Word و Pdf

تهیه فرم صورتجلسه دفاع F-TU-250 بصورت تایپ شده در ۳ سری از واحد انتشارات و تحویل آن قبل از جلسه دفاع به حوزه پژوهش قبل

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad