#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

بازدید از پارک علم و فناوری خراسان رضوی

1400-08-15

به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی (۱۷ تا ۲۳ آبان)، موسسه آموزش عالی تابران بازدید علمی از پارک علم و فناوری خراسان رضوی را برگزار می کند.

زمان: چهار شنبه ۱۹ آبان ماه ساعت ۸:۳۰

هزینه: رایگان

ظرفیت محدود اولویت با دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد (با رعایت دستورالعمل های بهداشتی) می باشد.

حضور دانشجویان صرفا با ارائه کارت واکسن امکان پذیر خواهد بود.

آخرین مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۷ آبانم اه

دانشجویان علاقه مند جهت ثبت نام اطلاعات خود شامل نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته و مقطع تحصیلی و لینک کارت واکسن خود را به tabaraniso@ ارسال نمایند.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad