#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

برنامه زمانبندی کارگاه های هفته پژوهش

1402-09-21

به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش موسسه آموزش عالی تابران کارگاه ها و سخنرانی های جدول ذیل برگزار می گردد.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad