#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی در سال 1402

1402-03-03

شرکت در جلسه برای علاقه مندان آزاد است.

 

نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان پایان نامه استاد راهنما زمان دفاع
تاریخ روز ساعت
مریم کشاورز رابطه سبک دلبستگی و سازگاری اجتماعی بر عوامل موثر ترس از ازدواج  در دانشجویان دانشگاه تابران دکتر اسماء فولادی 4 خرداد پنج شنبه 11

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad