#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی در سال 1402

1402-10-17

شرکت در جلسه برای علاقه مندان آزاد است.

 

نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان پایان نامه استاد راهنما زمان دفاع
تاریخ روز ساعت
لیدا سهیلی اثربخشی طرحواره درمانی بر تنظیم هیجان و کارکردهای اجرایی زنان آسیب دیده از خیانت دکتر زهرا مغنی زاده 1402/10/19 سه شنبه 11
آیدا عباس زاده رابطه ذهن سازی و تاب آوری با فرسودگی شغلی ممعلم های مقطع ابتدایی مشهد دکتر حسین کدخدا 1402/10/19 سه شنبه 10
مهسا ظهوریان کوهی نقش واسطه سبک های دلبستگی در رابطه بین هوش هیجانی و نگرش دانشجویان به روابط فرازناشویی دکتر زهرا مغنی زاده 1402/10/19 سه شنبه 9
مریم شکاریان بررسی رابطه کمال گرایی و کیفیت زندگی با نقش واسطهای تحمل ناکامی در زوجین متقاضی طلاق شهرستان تربت حیدریه دکتر اسماء فولادی 1402/10/19 سه شنبه 8
ناهید فولادی اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر سبک‌های دلبستگی وناگویی هیجانی زوجین آسیب‌دیده از خیانت زناشویی دکتر اسماء فولادی 1402/06/30 پنج شنبه 12
شیما پرونده رابطه سلامت روان معلمان و پایگاه اقتصادي- اجتماعی والدین با مشکلات رفتاري دانش آموزان ابتدایی دکتر اسماء فولادی 1402/06/30 پنج شنبه 11
زهره موسوی نژاد نقش سبک های دلبستگی و سبک های مقابله با استرس در بروز بحران هویت جنسیتی در دختران نوجوان مقطع متوسطه دکتر اسماء فولادی 1402/06/30 پنج شنبه 10
شیدا بابائیان رابطه امنیت شغلی، اعتماد سازمانی به مدیران و مشوق های مالی با انگیزش شغلی کارکنان آتش نشانی دکتر اسماء فولادی 1402/06/30 پنج شنبه 9
صفیه یاقوتی بررسی ‌رابطه‌ذهن‌آگاهی ‌با‌تنظيم ‌هيجان‌ و ‌شفقت‌ به‌خود ‌در ‌بين‌ زنان‌خانه‌دار دکتر اسماء فولادی 1402/06/27 دوشنبه 12
سیده ناهید باقرپور رابطه سبک های فرزند پروری و مکانیزم های دفاعی با میزان تاب آوری دکتر زهرا مغنی زاده 1402/06/27 دوشنبه 11
مهلا محمدی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و تحمل پریشانی مردان آسیب دیده از خیانت زناشویی دکتر اسماء فولادی 1402/06/27 دوشنبه 10
سیده زهرا موسوی زاده اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دکتر اسماء فولادی 1402/06/27 دوشنبه 9
حمیدرضا عامل اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگری و خود پندارهی نوجوانان در مراکز شبه خانوادهی بهزیستی دکتر اسماء فولادی 1402/06/27 دوشنبه 8
اعظم شریعتی پور پیش بینی تعارضات زناشویی برمبنای سبکهای مقابله ای ،باورهای غیر منطقی وپایگاه اقتصادی زوجین متقاضی طلاق شهرمشهد دکتر اسماء فولادی 1402/04/01 پنج شنبه 11
مریم کشاورز رابطه سبک دلبستگی و سازگاری اجتماعی بر عوامل موثر ترس از ازدواج  در دانشجویان دانشگاه تابران دکتر اسماء فولادی 1402/04/04 پنج شنبه 11

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad