#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت در بهمن ماه 1401

1401-11-19

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت

نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان پایان نامه استاد راهنما زمان دفاع
تاریخ روز ساعت
مهدی قوام زاده شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر موفقیت توسعه برند در کسب و کارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک دکتر فاطمی 1401/11/20 پنج شنبه 13:30
امید جلالی تاثیر توانمندی های مدیریت استراتژیک و یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در سازمان کنترل ترافیک شهرداری مشهد دکترمقدسی 1401/11/20 پنج شنبه 13:30
مهسان روحبخش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب سیستم رایانش ابری از دیدگاه مشتریان( مطالعه موردی: شرکت علم و صنعت) دکتر فاطمی 1401/11/20 پنج شنبه 12:30
راضیه اکبرنژاد بررسی تاثیر اخلاق کار اسلامی  و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی با توجه به نقش میانجی اشتتیاق شغلی(مورد مطالعه : کارکنان شهرداری مشهد) دکتر بستام 1401/11/20 پنج شنبه 12:30
رابعه گنجی خیبری بررسی تاثیر دوسوتوانی و استراتژی نوآوری بر مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی دکتر بستام 1401/11/20 پنج شنبه 11:30
وحید اسلام پناهی بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمانی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی جهت گیری بازاریابی سبز استراتژیک و مدیریت منابع انسانی سبز(مورد مطالعه: شرکت های صنایع غذایی فعال در شهرک صنعتی توس مشهد) دکترطبسی 1401/11/20 پنج شنبه 11:30
وحید رضا ایزدخواه بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر کارآفرینی سازمانی با توجه به نقش میانجی آوای سازمانی و شکوفایی خلاقیت دکتر ذبیحی 1401/11/20 پنج شنبه 10:30
هادی احمدی تاثیر استرس شغلی بر انحراف رفتاری: نقش میانجی تعهد سازمانی و رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات آموزش و پرورش مشهد) دکتر باقری 1401/11/20 پنج شنبه 10:30
مرتضی نورانی نیا بررسی اثر بازیابی خدمات رسانه اجتماعی بر تبلیغات دهان به دهان منفی و قصد جابجایی با نقش میانجی بخشودگی( مورد مطالعه: اپراتور تلفن همراه ایرانسل) دکتر عمرانی 1401/11/20 پنج شنبه 9:30
علی جوینی تاثیر مدیریت منابع انسانی مسئولیت پذیر بر صدای اخلاقی و عملکرد شغلی فرد با توجه به نقش میانجی خود تعیین کنندگی دکتر فاطمی 1401/11/20 پنج شنبه 9:30
احسان غلامی بررسی تاثیر سبک رهبری اخلاقی و رفتارهای حامی محیط زیست با نقش میانجیگری دانش سبز بر خلاقیت سبز( مطالعه موردی: مدیران شهرداری) دکتر طبسی 1401/11/20 پنج شنبه 8:30
لیلا صالحی بررسی تاثیر سبک رهبری بر تعهد سازمان از طریق نقش میانجی عدالت سازمانی و تعلق خاطر کاری،(مورد مطالعه: کارکنان ستادی شهرداری مشهد) دکتر الهامی 1401/11/20 پنج شنبه 8:30

سجاد سرگلزهی

بررسی تاثیر تمایز برند بر رقابت پذیری برند با نقش واسطه گری پرستیژ برند و ارزش برند

دكتر برومند

1401/11/13 پنج شنبه 13:30

محمد فردوسی مقدم

بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر مزیت رقابتی با نقش میانجی قابلیت های نوآورانه و انعطاف پذیری سازمانی

دكتر  بستام

1401/11/13 پنج شنبه 12:30

محمد تاتار

بررسی تاثیرتحول دیجیتال برتاب آوری سازمانی وعملکرد باتوجه به نقش میانجی گری نوآوری

دکتر سیده زهرا فاطمی 1401/11/13 پنج شنبه 11:30

منصوره هوشیار

شناسایی و الویت بندی عوامل موثردربه کارگیری تئوری رفتار انطباقی در فروش محصولات سبز

دکتر سیده زهرا فاطمی 1401/11/13 پنج شنبه 10:30

ایمان عرب طاط

بررسی تاثیر تجربه برند بر عشق برند با توجه به نقش میانجی گری اعتبار برند و نقش تعدیل گری ویژگی های شخصیتی

دکتر بستام

1401/11/13 پنج شنبه 9:30

سپیده افضلی

بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی اخلاق کار اسلامی و انگیزش کارکنان

دكتر صادقیان

1401/06/10 پنج شنبه 8:30

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad