#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت

1400-12-04

با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، جلسات دفاع به صورت مجازی برگزار می گردد.

آدرس ورود به جلسه:        https://online.tabaran.ac.ir/defae_3

شرکت در جلسه برای علاقه مندان آزاد است. در هنگام ورود به جلسه، در قسمت Guest نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.

 

نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان پایان نامه استاد راهنما زمان دفاع
تاریخ روز ساعت
محمدصادق نعیمیان ارائه شاخص های ارزیابی اپلیکیشن های خدماتی بانک ملی دکتر میثم عمرانی 1400/12/05 پنج شنبه 13:30
هاشمعلی زرنگ بررسی نقش میانجیگیری ارزش های فرهنگی و هنجارذهنی مشتریان در تاثیر قوم گرایی مشتریان بر تعامل خرید محصولات دکتر نویدرضا برومند 1400/12/05 پنج شنبه 12:30
امیر رشیدیان شناسایی و رتبه بندی ارزش های مورد انتظار شهروندان در هوشمندسازی ترافیک شهری دکتر هادی بستام 1400/12/05 پنج شنبه 11:30
وحید موحدنیا بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و نواوری بر عملکرد شرکت های مراکز رشد کارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر سمانه صادقیان 1400/12/05 پنج شنبه 10:30
زهرا محمدپور شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود عملکرد حرفه ای معلمان ابتدایی در آموزش های مجازی دکتر هادی بستام 1400/12/05 پنج شنبه 9:30
محمدحسن علی پور بررسی تاثیر سردرگمی مصرف کننده بر رفتار مقابله ای، تبلیغات دهان به دهان منفی و ترک خدمت با نقش میانجی احساسات منفی مسافران در صنعت هواپیمایی دکتر وحیده طبسی 1400/12/05 پنج شنبه 8:30
محمدرضا طوسی ارائه الگوی مناسب جهت بهبود زنجیره ارزش صادرات محور (مورد مطالعه: کفش های ورزشی ایرانی) دکتر هادی بستام 1400/11/28 پنج شنبه 8:30
فؤاد تیموری شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر فروش اینترنتی تجهیزات صنعتی و کشاورزی دکتر میثم عمرانی 1400/11/28 پنج شنبه 9:30
علیرضا نودهی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر حذف و ادغام شعب مازاد بانکی(موردمطالعه شعب بانک صادرات مشهد) دکتر میثم عمرانی 1400/11/28 پنج شنبه 10:30
برهان الدین افضلی شناسایی و رتبه بندی موانع اجرایی کنوانسیونADR در حمل و نقل بین المللی جاده ای کشور دکتر  میثم عمرانی 1400/11/28 پنج شنبه 11:30
شیما علی نو تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر نیاز های بازاریابی سبز باتوجه به نقش میانجی گری همکاری محیطی با مشتریان و تامین کنندگان دکتر میثم عمرانی 1400/11/21 پنج شنبه 9:30
علی دشتی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بروز تضاد در شبکه توزیع (موردمطالعه: شرکت های پخش مشهد) دکتر هادی بستام 1400/11/21 پنج شنبه 8:30
سیدمحمدرضا ملک جعفریان بررسی تاثیرمدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی درگیری مصرف کننده دکتر وحیده طبسی 1400/07/29 پنج شنبه 12:30
حمیدرضا حسنی مقدم بررسی نقش میانجی گری تفاوت نگرش و تعلق سازمانی در تاثیر حمایت ادراک شده بر انتقال دانش دکتر نویدرضا برومند 1400/07/29 پنج شنبه 11:30
فاطمه رأفتی شناسایی و اولویت بندی چالش های جذب گردشگر سلامت در شرایط بحران کرونا دکتر وحیده طبسی 1400/07/29 پنج شنبه 10:30
لیلا عبداله پور بررسی تاثیر تبلیغات ویروسی و تبلیغات شفاهی الکترونیکی برقصد خرید مشتری با توجه به نقش میانجی گری آگاهی فرهنگی و ارزش ویژه برند دکتر هادی بستام 1400/07/29 پنج شنبه 9:30
افسانه نوروززاده بررسی تاثیر هوش اخلاقی و هوش هیجانی بر خودکارآمدی مدیران ابتدایی با نقش میانجی توامندسازی روانشناختی دکتر سمانه صادقیان 1400/07/29 پنج شنبه 8:30
کتایون میرزایی شناسایی و رتبه بندی عوامل کاهش توامندی های خلاقانه در میان دانش آموزان دکتر وحیده طبسی 1400/07/27 سه شنبه 12:30
سیدابراهیم طالبی تاثیر مسئولیت اجتماعی درک شده بر رفتار مشتری از طریق نگرش به برندو شهرت برند در شرکت های مواد غذایی دکتر سیده زهرا فاطمی 1400/07/27 سه شنبه 11:30
محمدیاسرخوش اخلاق شناسایی و اولویت بندی چالش های ارزش آفرینی تولیدکنندگان کوچک در دوره بحران کرونا دکتر وحیده طبسی 1400/07/27 سه شنبه 10:30
پریسا صفر پور بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیلگر جوّ سازمانی دکتر سمانه صادقیان 1400/07/27 سه شنبه 9:30
مینا میرزایی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تقویت توانمندی بازاریابی شرکت مبتنی بر کیفیت ارتباط تامین کننده و شرکت دکتر هادی بستام 1400/07/27 سه شنبه 8:30
یونس مشورتی بررسی رابطه هوش هیجانی با مدیریت بحران دکتر محمدرضا ذبیحی 1400/07/24 شنبه 13:30
وحید مطلق بررسی اثر استقلال روانشناختی بر تاب آوری شغلی با میانجی گری صلاحیت و احسای تعلق دکتر میثم عمرانی 1400/07/24 شنبه 12:30
نصرالله فرامرزی مطالعه و بررسی چالش ها و معظلات اختراعات به ثبت رسیده جهت تجاری سازی دکتر سیده زهرا فاطمی 1400/07/24 شنبه 11:30
نجمه زحمتکش بررسی تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر کارایی سازمان با نقش میانجی اهرمی نمودن منابع و نوآوری دکتر وحیده طبسی 1400/07/24 شنبه 10:30
شهرزاد قفقازی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جایگاه سرمایه اجتماعی با تاکید بر اجتماع برند آنلاین دکتر هادی بستام 1400/07/24 شنبه 9:30
علی تقی زاده بررسی نقش معنویت و وجدان کاری بر عملکرد سازمان از طریق تسهیم دانش دکتر سیده زهرا فاطمی 1400/07/24 شنبه 8:30
محمد بهادری شناسایی و رنبه بندی عوامل موثر بر آمادگی الکترونیک مشتریان در صنعت بانکداری دکتر سیده زهرا فاطمی 1400/07/22 پنج شنبه 13:30
مهلا سعیدی بررسی تاثیر ذهنیت کارآفرینان بر نوآوری سبز با نقش میانجی هنجارهای ذهنی و فرهنگ نوآوری دکتر سمانه صادقیان 1400/07/22 پنج شنبه 12:30
علی حسینی نژاد

ارائه راهکار و بررسی نقش مولفه های برند سازی شهری با تاکید بر مفهوم شهر معنوی

دکتر سیده زهرا فاطمی 1400/07/22 پنج شنبه 11:30
سیدرضا موسوی

شناسايي و رتبه بندی موانع تجاری سازی فرصت های کارآفرینانه در گردشگری روستایی

دکتر هادی بستام 1400/07/22 پنج شنبه 10:30
علی صالحی

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات مبتنی بر بازی

دکتر وحیده طبسی 1400/07/22 پنج شنبه 9:30
هانیه سادات سعادت زاده طبس

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در بکارگیری رویکرد بانکداری سبز در بانک های بخش خصوصی

دکتر هادی بستام 1400/07/22 پنج شنبه 8:30
نوید زارعی شناسایی و رتبه بندی عوامل رسیدن به الگوی ارتباطی بین عوامل موثر در فروش اینترنتی محصولات مددجویان به روش دیمتل دکتر میثم عمرانی 1400/07/20 سه  شنبه 13:30
سمیرا خسروی

شناسایی و اولویت بندی شاخص های اصلی عملکرد غیر مالی خدمات الکترونیک در شعب بانک مسکن مشهد

دکتر وحیده طبسی 1400/07/20 سه  شنبه 12:30
سعید سالاری

شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های مراکز علمی کاربردی در برقراری ارتباط مؤثر و پایدار با بخش صنعت

دکتر وحیده طبسی 1400/07/20 سه  شنبه 11:30
مسعود اسماعیلی شناسایی و رتبه بندی چالش ها و موانع پیاده سازی بانکداری بدون شعبه دکترهادی بستام 1400/07/20 سه  شنبه 10:30
منیره شریعتی کوهبنانی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تدوین استراتژی های بازاریابی مشتری محور در سازمان تامین اجتماعی دکتر سیده زهرا فاطمی 1400/07/20 سه  شنبه 9:30
فاطمه محسنی گنج

شناسایی و اولویت بندی فرصت های تجارت الکترونیک با رویکرد بررسی تاثیرات اپیدمی کرونا

دکتر سمانه صادقیان 1400/07/20 سه  شنبه 8:30
زهرا بیدآبادی شناسایی و اولولیت بندی عوامل موثر بر جذب توریست بین المللی دکتر سیده زهرا فاطمی 1400/07/14 چهارشنبه 12:30
سیده عادله دلیری شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تقویت جایگاه برند در بازارهای هدف صادراتی حوزهCIS دکتر هادی بستام 1400/07/14 چهارشنبه 11:30
علی اصغر محدث شناسایی و اولولیت بندی عوامل موثر برشکست مذاکرات تجاری دکتر وحیده طبسی 1400/07/14 چهارشنبه 10:30
مرتضی پور اسماعیل شناسایی و رتبه بندی موانع تاب آوری کسب و کارهای دیجیتال نوآورانه دکتر  محمدرضا ذبیحی 1400/07/14 چهارشنبه 9:30
نرگس ایزانلو شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر برندسازی مشترک شرکت های ایرانی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا دکتر هادی بستام 1400/07/14 چهارشنبه 8:30
نوید زارعی شناسایی و رتبه بندی عوامل رسیدن به الگوی ارتباطی بین عوامل موثر در فروش اینترنتی محصولات مددجویان به روش دیمتل دکتر میثم عمرانی 1400/07/12 دوشنبه 12:30
سمیه رجبی شناسایی و اولویت بندی موانع صادرات نبات و آبنبات مشهد دکتر وحیده طبسی 1400/07/12 دوشنبه 11:30
نیکتا کارآمد نیت شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی خدمات آموزش مجازی ریاضی دکتر سیده زهرا فاطمی 1400/07/12 دوشنبه 10:30
میلاد ابروئی تاثیر قابلیت های شرکت بر عملکرد صادرات با تاکید بر نقش میانجی گری فرهنگ و نوآوری سازمانی دکتر سیده زهرا فاطمی 1400/07/12 دوشنبه 9:30
نسیم نوبهار بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر قصد خرید مشتری و تصویر برند شرکت با توجه به نقش میانجی تبلیغات شفاهی الکترونیکی دکتر میثم عمرانی 1400/07/12 دوشنبه 8:30
سجاد ناطق بررسی تاثیر نوآوری مصرف کننده بر اهداف خرید محصول جدید از طریق فرایند یادگیری و شایستگی ادراک شده دکتر سمانه صادقیان 1400/07/08 پنج شنبه 13
محمدابراهیم میروکیلی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در بکارگیری تجارت الکترونیک بر رضایت مندی مشتریان در صنعت آجیل و خشکبار دکتر  سیده زهرا فاطمی 1400/07/08 پنج شنبه 12
محمد غفوری شناسایی و اولویت بندی موانع استفاده مشتریان از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت دکتر وحیده طبسی 1400/07/08 پنج شنبه 11
مریم باغیشنی بررسی تاثیر رهبیر تحول گرای سبز بر خلاقیت کارکنان با نقش میانجی انگیزه درونی و بیرونی دکتر سمانه صادقیان 1400/07/08 پنج شنبه 10
جمشید عجم زید بررسی تاثیر نوآوری شرکا و انتقال فناوری بر روی عملکرد صادراتی با نقش میانجیگری نواوری محصول و فرایند دکتر هادی بستام 1400/07/08 پنج شنبه 9
محمدرضا خسروی بررسی تاثیر امنیت پرداخت الکترونیک بر مراجعه مجدد مشتری با نقش میانجی درگیری ذهنی وریسک درک شده مشتری ازپرداخت های الکترونیکی دکتر نوید رضا برومند 1400/07/08 پنج شنبه 8
بهادر تقی پور بررسی تاثیر مشارکت مشتری بر عملکرد توسعه محصول جدید با نقش میانجی ظرفیت جذب و جدیدبودن محصول دکتر سمانه صادقیان 1400/07/06 سه  شنبه 11:30
مجید هراتی زاده شناسایی و اولویت بندی چالش­های استفاده مستقیم ارباب رجوع از خدمات الکترونیک در شهرداری مشهد دکتر وحیده طبسی 1400/07/06 سه  شنبه 10:30
وحیدرضا تربتی بررسی تاثیر رهبری استبدادی بر قصد ترک خدمت با نقش میانجی آوای کارکنان و حل تعارض دکتر  سیده زهرا فاطمی 1400/07/06 سه  شنبه 9:30
کاظم نوروزی بررسی رابطه عناصر آمیخته بازاریابی شبزمحصولات ارگانیک برقصد خرید با توجه به نقش میانجی هویت برند و دلبستگی به برند دکتر  محمدرضا ذبیحی 1400/07/06 سه  شنبه 8:30
امین مردان نیک شناسايي و رتبه  بندي عوامل موثر بر جذب مشتريان بين المللي صنعت حمل و نقل و ترانزيت كالا در آسياي ميانه دکتر هادی بستام 1400/07/01 پنج شنبه 11:30
ساناز شعبانی شناسایی و رتبه بندی عوامل عدم مشارکت کارکنان در سیستم ارزیابی عملکرد سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی دکتر سمانه صادقیان 1400/07/01 پنج شنبه 10:30
مسعود نیک صفتی شناسایی عوامل موثر بر بهبود خدمات الکترونیکی جهت حمل بار و ارائه الگوی ارتباط عوامل دکتر میثم عمرانی 1400/07/01 پنج شنبه 9:30
محمد فیضی بررسی نقش میانجی گری ارزش درک شده ، اعتماد مشتری و  هویت اجتماعی در رابطه بین فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی  و رضایت مشتری دکتر هادی بستام 1400/07/01 پنج شنبه 8:30
میترا یاوری شناسایی و اولویت بندی موانع آموزشی ورود به کار دانش آموزان کارآفرینی دکتر وحیده طبسی لطف آبادی 1400/06/27 شنبه 11:30
جواد سالوری

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت کالا برای بازارهای آسیای میانه

دکتر هادی بستام 1400/06/27 شنبه 10:30
مژگان اسکندری شناسایی و رتبه بندی عوامل عدم مشارکت کارکنان در سیستم ارزیابی عملکرد سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی دکتر سمانه صادقیان 1400/06/27 شنبه 9:30
عباس غفاریان فر

بررسی تاثیر عشق برند و شخصی سازی ادراک شده بر تغییر رفتار مشتری با توجه به نقش میانجیگری ارزش ویژه برند

دکتر هادی بستام 1400/06/25 پنج شنبه 8:30
زهرا سلیمی گل شیخی بررسی رابطه مدیریت برند داخلی بر کیفیت زندگی کارکنان باتوجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل دارایی خراسان رضوی دکتر محمدرضا ذبیحی 1400/06/25 پنج شنبه 9:30
سید حمید بیضائی

شناسایی و رتبه بندي عوامل موثر در کاهش نرخ رویگردانی مشتریان در موسسه اعتباري ملل

دکتر هادی بستام 1400/06/25 پنج شنبه 10:30
سیده محبوبه موسوی سعید

طراحی مدل کسب و کار صادرات خدمات آنلاین در حوزه صنایع دستی

دکتر وحیده طبسی لطف آبادی 1400/06/25 پنج شنبه 11:30
صالح اکبری شناسایی ابعاد و مولفه های خودتوسعه فردی کارکنان در بانک کشاورزی تربت جام دکتر سمانه صادقیان 1400/06/18 پنجشنبه 8
محمدرضا رئوفی پور شناسایی و اولویت بندی چالشهای پیاده سازی نظام هوشمند مالیاتی در شهر مشهد دکتر وحیده طبسی لطف آبادی 1400/06/18 پنجشنبه 9
ویدا خدیر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بسترهای رفتار خرید در دوران کرونا دکتر سمانه صادقیان 1400/06/18 پنجشنبه 10
محمدامین خواجه زاده

بررسی اثر تعاملات اجتماعی، عوامل تکنولوژیکی و عوامل انگیزشی بر درگیری مشتری با نقش میانجی صمیمیت برند

دکتر سمانه صادقیان 1400/06/18 پنجشنبه 11

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad