#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری در شهریور و مهر 1400

1400-07-17

با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، جلسات دفاع به صورت مجازی برگزار می گردد.

آدرس ورود به جلسه:        https://online.tabaran.ac.ir/defae_2

شرکت در جلسه برای علاقه مندان آزاد است. در هنگام ورود به جلسه، در قسمت Guest نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.

 

نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان پایان نامه استاد راهنما زمان دفاع
تاریخ روز ساعت
سپیده قربانی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ها در طول دوران کرونا دکتر علی شیرزاد 1400/07/14 چهارشنبه 13
احسان سرایی نقش تعدیلی استقلال هیات مدیره بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و عملکرد شرکت دکتر ندا جعفری نسب 1400/07/14 چهارشنبه 12:15
امیدوجدان پاک نقش تعدیلی جریان های نقدی بر رابطه بین تصمیمات مرحله گذاری و عملکرد شرکت دکتر ندا جعفری نسب 1400/07/14 چهارشنبه 11:30
حسین رزازیانی بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با متنوع سازی شرکتی دکتر سعید پاکدلان 1400/07/14 چهارشنبه 10:45
سعیده یوسفیان بررسی رابطه بین متنوع سازی شرکت با ساختار بدهی و ارزش شرکت دکتر سعید پاکدلان 1400/07/14 چهارشنبه 10
رسول جمعه زاده بررسی رابطه اقدامات زیست محیطی شرکت با نقدشوندگی سهام و مالکیت نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر محمد غفاری 1400/07/08 پنجشنبه 17:15
زهرا غلامی اوارشک بررسی تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری با تاکید برنقش اهرم مالی دکتر علی شیرزاد 1400/07/08 پنجشنبه 16:30
مهین ملکیان بررسی تاثیر چسبندگی هزینه بر ریسک سقوط قیمت سهام دکتر علی شیرزاد 1400/07/08 پنجشنبه 15:45
سیدعلیرضا علیایی اثر تعدیلی دوره تصدی مدیر عامل بر رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت دکتر ندا جعفری نسب 1400/07/08 پنجشنبه 15
الهه صفری بررسی تاثیر تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی برخوانایی گزارش حسابرس دکتر علی شیرزاد 1400/07/08 پنجشنبه 10
غلامرضا نیکویی زاده

بررسی تاثیر فشار بازارسرمایه و ثبات مالکیت نهادی بر مدیریت سود واقعی

دکتر علی شیرزاد 1400/06/28 یکشنبه 18

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad