#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

برگزاری كارگاه آموزشی جلوگيری از تخلفات پژوهشی و سرقت علمی

1400-07-03

تمدید مهلت ثبت نام تا 7 مهر ماه

تاریخ برگزاری کارگاه: 8 مهر ماه

برگزاري كارگاه آموزشي جلوگيري از تخلفات پژوهشي و سرقت علمي

دانشجويان گرامي لطفا جهت ثبت نام در كارگاه آموزشي حداكثر تا تاريخ 1400/07/07 مبلغ 385/000 ريال (سي و هشت هزار و پانصد تومان) به كارت بانك ملي به شماره 6037997276643153 به نام منيره تجلي يزدي واريز و جهت قطعي نمودن ثبت نام خود مدارک ذیل را به تلگرام دفتر نظارت و ارزيابي تابران (tabaraniso@) ارسال نماييد.

1- تصوير فيش واريزي

2- نام و نام خانوادگي

3- شماره دانشجويي

4- شماره ملي

5- نام پدر

6- رشته و مقطع تحصيلي

7- شماره همراه

 

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad