#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد ويژه دانشجويان شركت كننده در راهپيمايي اربعين

1401-06-16

​اطلاعيه تمديد مهلت دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد ويژه دانشجويان شركت كننده در راهپيمايي اربعين حسيني

به اطلاع دانشجويان محترم كارشناسي ارشد مي رساند:

به استناد بخشنامه هاي ابلاغي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به جهت مساعدت با دانشجوياني كه در آيين مذهبي و فرهنگي پياده روي اربعين حسيني به كربلاي معلي مشرف مي شوند، مهلت دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد دانشجويان مذكور در صورت ارائه مستندات قانوني، حداكثر تا پايان مهر ماه 1401 تمديد مي گردد.

بديهي است وفق مقررات، ساير دانشجويان كارشناسي ارشد موظف به دفاع از پايان نامه تا حداكثر 31 شهريور 1401 خواهند بود.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad