#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

همایش ملی فناوری های نوین در آموزش زبان انگلیسی

1400-08-20

اولین همایش ملی فناوری های نوین در آموزش زبان انگلیسی به میزبانی موسسه موسسه آموزش عالی تابران و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (ISC) در تاریخ های 20 و 21 آبان 1400 در حال برگزاری است. در این همایش ملی بیش از 130 مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است. هم اکنون امکان دسترسی به جلسات سخنرانان کلیدی، جلسات ارائه و کارگاه های آموزشی برای شرکت کنندگان قابل دسترسی می باشد.

آدرس وبسایت همایش جهت دانلود برنامه سخنرانی ها و ورود به جلسات:

conf.tabaran.ac.ir

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad