#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

آخرين مهلت تحويل فرم مجوز دفاع و تاییدیه همانندجو

1401-05-02

  به اطلاع دانشجويان تحصيلات تكميلي مي رساند آخرين مهلت تحويل فرم مجوز دفاع و تاییدیه همانندجو  به حوزه پژوهش دانشگاه جهت دفاع از پایان نامه در نیمسال جاری (نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400)،  ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۱می باشد.

 بديهي است دانشجوياني كه بعد از تاريخ مذكور مراجعه نمايند، دفاع از پایان نامه ایشان به نیمسال بعدی موکول می گردد.

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad