#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

اولین همایش ملی فناوری های نوین در آموزش زبان انگلیسی آبان 1400

1401-05-12

اولین همایش ملی فناوری های نوین در آموزش زبان انگلیسی


مهلت ارسال چکیده مقاله: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

 تاریخ برگزاری: ۲۰ و ۲۱ آبان ۱۴۰
۰


وبسایت همایش:                                                      conf.tabaran.ac.ir

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad