#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

اولین همایش ملی فناوری های نوین در آموزش زبان انگلیسی

1400-06-10

از استادان و دانشجویان گروه زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی تابران دعوت می شود در اولین همایش ملی فناوری های نوین در آموزش زبان انگلیسی شرکت نمایند.

ضمنا شرکت در کلیه کارگاه های آموزشی برای ثبت نام کنندگان، رایگان خواهد بود.

مهلت ارسال چکیده مقاله:  15 شهریور 1400

زمان برگزاری: 20 و 21 آبان 1400

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام، به وبسایت همایش مراجعه نمایند:

https://conf.tabaran.ac.ir/


 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad