#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

شهریه تحصیلی نو دانشجویان

1401-05-19

 

جدول شهریه سال تحصیلی 1401-1402

شهریه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان دانشگاه

مقطع

شهریه ثابت و متغیر هر ترم (تقریبی)

موسسه آموزش عالی تابران

کارشناسی ارشد

60.000.000 ریال

شهریه مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)،کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته)
عنوان دانشگاه مقطع شهریه ثابت و متغیر هر ترم (تقریبی)
موسسه آموزش عالی تابران کارشناسی و کاردانی 30.000.000 ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکته 1. مبالغ شهریه مندرج در جداول فوق برای ورودیهای سال 1401 بوده و در سالهای آتی دریافت شهریه (غیر از شهریه ثابت) از کلیهی دانشجویان مطابق شهریه تعیین شده توسط هیأت امناء دانشگاه در همان سال خواهد بود.

نکته 2. جداول فوق ویژه ورودی های جدید است و شهریه دانشجویان ورودی سال 1400 و ماقبل آن بر اساس مصوبات داخلی موسسه محاسبه میگردد.

نکته 3. در فرایند پرداخت شهریه، مساعدتهای لازم در قالب وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان و قسطبندی پرداخت شهریه، انجام خواهد گرفت.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad