#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

اطلاعیه شهریه انتخاب واحد نیمسال دوم 1402

1402-11-16

دانشجويان گرامي جهت پرداخت مبلغ شهريه ثابت مرتبط با انتخاب واحد نيم سال دوم 1403-1402 تا قبل از شروع انتخاب واحد (1402/11/18) به پرتال دانشجويي خود و يا به واحد مالي دانشگاه مراجعه نماييد.

امور مالي موسسه آموزش عالي تابران

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad