#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

تسويه باقيمانده بدهكاري شهريه

1401-09-12

دانشجوي گرامي با توجه به نزديك شدن به اتمام ترم جاري تدابير لازم را جهت تسويه باقيمانده بدهكاري شهريه خود اتخاذ نماييد.
جهت برسي كارنامه مالي خود به پرتال دانشجويي يا واحد مالي دانشگاه مراجعه نماييد. لازم به ذكر است از ابتداي دي ماه پرتال دانشجويان بدهكار ازدسترس خارج خواهد شد.

امور مالي موسسه آموزش عالي تابران

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad