#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

اطلاعیه مهم امور مالی در خصوص انتخاب واحد نیمسال دوم 1401

1401-11-10

دانشجويان گرامي به اطلاع مي رساند، جهت تسهيل در انتخاب واحد نيمسال دوم 1402-1401، امكان پرداخت الكترونيكی شهريه  و يا مراجعه حضوري به واحد مالي دانشگاه از تاريخ 10 بهمن ماه فراهم گرديده است.
لازم به ذكر است براي انتخاب واحد، پرداخت شهريه ثابت ضرورت دارد و انتخاب واحد برای دانشجويان بدهكار امكانپذير نخواهد بود.

امور مالي موسسه آموزش عالي تابران

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad