#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

وبینار ذهن آگاهی ضرورت زندگی امروز

1400-08-21

حوزه فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی تابران با همکاری آکادمی زندگی پویا برگزار می کند:

ذهن آگاهی، ضرورت زندگی امروز

 زمان: شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۲۰
هزینه: رایگان

لینک وبینار:
https://online.tabaran.ac.ir/webinar-tabaran

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad