#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

هفته وحدت و فرا رسیدن خجسته میلاد پیامبر رحمت و امام جعفر صادق بر همگان مبارک باد

1400-08-05

هفته وحدت و فرا رسیدن خجسته میلاد پیامبر رحمتبر همگان مبارک باد.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad