#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

سالروز شهادت استاد مطهری و بزرگداشت مقام معلم بر استادان دانشگاه تابران مبارک باد

1401-03-04

 ۱۲ اردیبهشت سالروز شهادت استاد مطهری و بزرگداشت مقام معلم، بر استادان دانشگاه تابران مبارک باد.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad